xs
xsm
sm
md
lg

โพลเผยเยาวชนเห็นโฆษณาพนันบอลออนไลน์ถึง 22% ช่วงบอลโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเสวนาเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ หัวข้อ เยาวชน 4.0 รู้เท่าทันพนันบอลออนไลน์ โดยระบุว่า สสส. ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน (มรพ.) และโครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้สำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของวัยรุ่นและเยาวชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ ทั้งในช่วงก่อนและหลังการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 พบว่า ร้อยละ 57 เล่นอินเทอร์เน็ตวันละมากกว่า 5 ชั่วโมง ร้อยละ 22 พบเห็นโฆษณาพนันทุกครั้งที่ออนไลน์ ร้อยละ 18 เคยเข้าไปดูโฆษณาพนัน
ทั้งนี้ ร้อยละ 54 ระบุว่าสาเหตุที่เข้าไปเล่นเพราะแค่ความสนุก ร้อยละ 48 เรียนรู้การเล่นพนันด้วยตนเอง และร้อยละ 52 คิดว่าการพนันบอลเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กและเยาวชน สสส. จึงมุ่งเน้นการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันอย่างเต็มที่ โดยขยายความร่วมมือและทำงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งตอบสนองเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นการดำเนินงานให้เกิดผลลัพธ์สำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้านการจัดการภัยพิบัติ และด้านการลดปัญหาจากการพนัน
ด้าน นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน (มรพ.) เปิดเผยว่า ฟุตบอลโลกครั้งนี้ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนว่า โลก 4.0 ได้พาการพนันมาหาเด็กและเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มีแนวโน้มเข้ามาแทนที่การพนันในช่องทางเดิมๆ ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะการพนันออนไลน์มี 4 ด้านที่อันตรายครบถ้วน