xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เตรียมออกระเบียบ-แบ่งเขตการเลือกตั้ง 350 เขต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งได้ เช่น การประชุมกรรมการบริหารพรรค การจัดหาสมาชิกพรรค และในวันที่ 28 กันยายนนี้ ยังคงมีการประชุมพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ขณะที่ทาง กกต.จะออกระเบียบและทำการแบ่งเขตการเลือกตั้งทั้ง 350 เขต ซึ่งเมื่อระเบียบแล้วเสร็จก็จะให้ กกต. จังหวัดดำเนินกระบวนการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยต้องผ่านขั้นตอนการรับฟังความเห็นจากพรรคการเมืองและประชาชนในพื้นที่ ก่อนรวบรวมความเห็นหรือข้อท้วงติงต่างๆ ให้กับ กกต.เป็นผู้ชี้ขาดเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้ง พร้อมฝากพรรคการเมืองได้ดำเนินกิจกรรมตามที่คำสั่งได้กำหนดไว้และร่วมกันเดินหน้าสู่การเลือกตั้งด้วยความเรียบร้อย
สำหรับส่วนของประชาชนนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายในพรรค เช่น การมีส่วนกับการสรรหาผู้สมัครเบื้องต้น