xs
xsm
sm
md
lg

ภูฏานเล็งนำระบบบริหารสหกรณ์โคนม-ข้าวของไทยต่อยอดใน ปท.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ของภูฏาน เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย โดยได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการสหกรณ์ขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจด้านข้าวและโคนมของไทย ซึ่งภูฏานสนใจมากเป็นพิเศษ เพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ประเทศภูฏาน