xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กตู่"กดปุ่มเทคอนกรีต เริ่มก่อสร้างโมโนเรล 2 สายแรกของไทย

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำพิธีกดปุ่มเทคอนกรีตลงสู่ฐานราก เป็นสัญลักษณ์เริ่มการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล หรือ ระบบรางเดี่ยว 2 สายแรกของประเทศไทย คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง หมวดทางหลวงศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการเชื่อมระบบขนส่งมวลชน ทั้งทางรถ รถไฟ และเรือ เข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการลดปัญหาจราจร ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ทั้งนี้ ปัญหาการจราจรจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และต้องทำความเข้าใจว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการลงทุนก่อสร้างในทุกโครงการ ดังนั้น ความร่วมมือในลักษณะการลงทุนร่วมภารรัฐและเอกชน หรือ PPP จึงเป็นแนวทางที่จะทำให้ทุกโครงการเริ่มก่อสร้างได้รวดเร็วทันต่อการพัฒนา โดยมีระเบียบ กติกา และกฎหมายที่ชัดเจน จึงยืนยันว่าไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใด ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต ให้ทุกอย่างมีความโปร่งใส และทุกโครงการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ที่สำคัญต้องเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

นอกจากนี้ โครงการรถไฟโมโนเรลทั้ง 2 สายนี้ จะต้องเป็นตัวอย่างของโครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนายกรัฐมนตรี ย้ำเรื่องการทำความเข้าใจกับประชาชน ว่าเมื่อลงมือก่อสร้างก็ต้องกระทบกับการจราจรแต่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว และโครงการระบบขนส่งมวลชนถือเป็นการแก้ปัญกาภาพรวมของประเทศ ที่สุดแล้วประชาชนทุกคนก็จะได้ประโยชน์ ขณะเดียวกัน ฝากให้ภาคเอกชนที่ดำเนินการก่อสร้างวางแนวป้องกันและอุปกรณ์ให้เหมาะสม ใช้พื้นที่น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร รวมทั้งต้องดูแลแรงงานโดยกำหนดเวลาทำงานและระยะสิ้นสุดโครงการที่ชัดเจน ที่สำคัญการก่อสร้างได้มาตรฐาน แข็งแรง รวดเร็ว และกำหนดค่าบริการที่เหมาะสม ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างหาแนวทางเรื่องของการเวนคืนที่ดิน เพราะในหลายเส้นทางยังติดขัด เพราะเป็นที่ดินของเอกชน จึงขอให้ไปดูวิธีการว่า นอกจากวิธีการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินเพียงอย่างเดียง สามารถหาวิธีการอื่น เช่น แบ่งปันผลประโยชน์ได้หรือไม่