xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ซ้อมแผนเผชิญเหตุสารเคมีแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงน้ำแข็ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายชาลี วชิรศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางการแพทย์เต็มรูปแบบประจำปี 2561 ตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยศูนย์เอราวัณและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จัดขึ้น ที่ลานชุมชนวัดไผ่เงิน เขตบางคอแหลม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวันนี้เป็นการจำลองสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมีแอมโมเนียรั่วไหลจากเหตุไฟไหม้โรงงานน้ำแข็ง โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมซ้อมแผน