xs
xsm
sm
md
lg

ส.พิทักษ์รัฐธรรมนูญฯ ร้องป.ป.ช.เอาผิด ผอ.จตุจักรสั่งโค่นจามจุรียักษ์ อายุ 50 ปี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันนี้ (20 ส.ค.) เวลา 10.30 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ไต่สวนเอาผิด นายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการ เขตจตุจักร กรณีสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตัดโค่นต้นจามจุรีขนาดใหญ่เส้นรอบวงโคนต้น 312 ซม.อายุ 50 ปี ทิ้งบริเวณริมทางเท้า ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สำหรับต้นจามจุรีดังกล่าว แม้จะขึ้นอยู่กลางแนวรั้วระหว่างที่ดินเอกชนกับแนวฟุตบาท แต่ส่วนหนึ่งอยู่ในที่ดินสาธารณะที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งผู้อำนวยการเขตจตุจักร มีอำนาจหน้าที่ในการดูแล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 2553 และการตัดโค่นต้นจามจุรีต้นดังกล่าว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นของ กทม.ย่อมเป็นทรัพย์สินของสาธารณะ หรือของทางราชการที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ เพราะกรุงเทพมหานครต้องเสียค่าบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ย่อมมีค่าใช้จ่ายไปหลายแสนบาทแล้ว ดังนั้น เมื่อมีการตัดโค่นย่อมทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือทรัพย์ที่ใช้ หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ แม้ ผอ.เขตจตุจักร จะกล่าวอ้างว่าสามารถทำได้เพราะมีคำส่งกรุงเทพมหานครที่ 370/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ตาม แต่การจะใช้อำนาจดังกล่าวต้องคำนึงถึงบริบททางกฎหมายอื่นที่บัญญัติห้ามไว้ด้วย โดยเฉพาะการทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360