xs
xsm
sm
md
lg

ปชช.หนุนใช้ใบกระท่อมทำงาน -บำบัดรักษาโรคตามวิถีชีวิต

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineสำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นจาประชาชน 5,192 ตัวอย่าง โดยระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.–17 ส.ค. เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรต่อ กระท่อมและกัญชา” พบว่า ประชาชนร้อยละ 94.0 เห็นด้วยกับการกำหนดโทษให้เหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิด โดยร้อยละ74.6 เห็นด้วยให้มีการศึกษาวิจัยประโยชน์ของกัญชาได้ ร้อยละ 61.7 เห็นด้วยให้มีการกำหนดพื้นที่ที่ประชาชนคนท้องถิ่นนั้นๆ สามารถใช้ใบกระท่อมในการทำงาน การบำบัดรักษาโรคได้ตามวิถีชาวบ้านของพวกเขาเหล่านั้น ร้อยละ 60.0 เห็นด้วยต่อการยกเลิกบทสันนิษฐานคนที่มียาบ้าเกิน 15 เม็ด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปหาหลักฐานพิสูจน์ความผิดว่า มีไว้เพื่อขายหรือไม่ และศาลพิจารณาโทษตามความเหมาะสมกับความผิดจะเป็นธรรมมากขึ้น ร้อยละ 57.5 เห็นด้วยที่จะให้ประชาชนใช้ใบกระท่อม เพื่อรักษาโรคได้ ร้อยละ 57.4 เห็นด้วยที่จะให้ประชาชนใช้ใบกระท่อม เพื่อประโยชน์ในการทำงานตามวิถีชีวิตในท้องถิ่นของประชาชนเหล่านั้นได้ และร้อยละ 52.3 เห็นด้วยที่จะให้ประชาชนใช้กัญชา เพื่อบำบัดรักษาโรคได้ ร้อยละ 47.8 ระบุว่าการฝึกอาชีพผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำ ยังไม่ตรงกับความต้องการด้านอาชีพที่สังคมกำลังขาดแคลน ร้อยละ27.8 ระบุตรงกับความต้องการแล้ว และร้อยละ24.4 ไม่มีความเห็น