xs
xsm
sm
md
lg

รมว.กษ.เผยยังไม่ได้ปลัดกระทรวงคนใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยังไม่ได้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ส่วนรองปลัด อธิบดี ผู้ตรวจฯ เกษียนอายุกว่า 10 ตำแหน่ง โดยต้องรอแต่งตั้งปลัดใหม่ก่อน จึงจะเสนอ ครม.โยกย้าย