xs
xsm
sm
md
lg

สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไข กม.วิธีพิจารณาความอาญา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 161 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง โดยให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จำนวน 19 คน แปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...