xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ยืนยันไทยพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือชาติสมาชิก ACMECS อย่างไร้รอยต่อ

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในการเปิดประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS ครั้งที่ 8 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายนนี้ ที่โรงแรมแชงกรี-ลา ว่า ไทยถือเป็น 1 ใน 5 ชาติหลักที่ร่วมก่อตั้ง ACMECS ในปี 2546 ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมาชิก โดยอาศัยความคล้ายคลึงของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เสริมความแข็งแกร่งจากความหลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล

นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกในการทำการค้าและการดำเนินการทางธุรกิจ รวมถึงดูแลความปลอดภัยความมั่นคงและสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวการค้าตามแนวชายแดน พร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะมายังรัฐบาลเพื่อให้สามารถช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า รัฐบาลไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกชาติ ในการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ โดยเฉพาะหลักสูตรการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของฝ่ายรัฐเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นภาคเอกชนจึงมีบทบาทสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ซึ่งในวันพรุ่งนี้ ผู้นำทั้ง 5 ชาติสมาชิก จะได้ร่วมลงนามในแผนแม่บท ซึ่งเปรียบเหมือนพิมพ์เขียวในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยง ทั้งทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างไร้รอยต่อ


กำลังโหลดความคิดเห็น...