xs
xsm
sm
md
lg

ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จชต.อีก 3 เดือน ยกเว้น 3 อำเภอ

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน เนื่องจากยังคงมีการก่อเหตุการณ์ร้ายแรง เพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรง ยังมีศักยภาพในการปฏิบัติการ และยังมีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงด้วยการใช้ความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่เพื่อทําร้ายเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้บริสุทธิ์ อันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชน จึงสมควรขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ  

ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน


กำลังโหลดความคิดเห็น...