xs
sm
md
lg

รมช.กษ.เผยโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงกลางปีเป็นอำนาจ รมว.พิจารณา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกระแสข่าวโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงกลางปี ว่า เป็นอำนาจของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพิจารณา โดยตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประเมินการทำงานของอธิบดีทุกกรมมาตลอด โดยได้กำชับหน่วยงานต่างๆ ทำงานด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต และเร่งรัดทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกับได้เพิ่มประสิทธิภาพงานตามนโยบายเดิม 15 ด้าน รวมทั้งขับเคลื่อนแผนงานปรับโครงสร้างภาคเกษตรในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ใช้งบวงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างโปร่งใส