xs
xsm
sm
md
lg

สนช.รับหลักการ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติรับหลักการวาระแรก ด้วยคะแนน 198 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ พร้อมตั้งกรรมาธิการและแปรญัตติภายใน 60 วัน

ทั้งนี้ สมาชิก สนช. ต่างอภิปรายสนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้มีหน่วยงานเฉพาะในการดูแลผลประโยชน์ทางทะเล โดยเฉพาะการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมทางทะเล พร้อมเสนอแนะว่า รัฐบาลควรเตรียมการเร่งรัดออกกฎหมายหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกฎหมายฉบับนี้ รวมถึงให้การบังคับใช้กฎหมายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...