xs
xsm
sm
md
lg

"บ้านใจเกื้อ"ไล่ออก พนง.ทำคลิปล้อเลียนผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineสถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านใจเกื้อ แจ้งว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน ทางสถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านใจเกื้อ ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว ทางผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน ได้กล่าวขอโทษและชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญาติของผู้รับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านใจเกื้อ มีความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง

จากปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทางสถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านใจเกื้อ ได้มีการลงโทษพนักงานบุคคลดังกล่าว เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี โดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป และทางสถานดูแลผู้สูงอายุฯ จะนำข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก


กำลังโหลดความคิดเห็น...