xs
xsm
sm
md
lg

กรมอนามัยแนะ ร.ร.หมั่นตรวจสนามเด็กเล่น ป้องกันเหตุไม่คาดคิด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำว่า ผู้ประกอบการโรงเรียน ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องหมั่นตรวจสอบสนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น
ส่วนการป้องกันการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นนั้น นอกจากเครื่องเล่นที่ปลอดภัยแล้ว พื้นสนามเด็กเล่นต้องเป็นพื้นเรียบและปูด้วยวัสดุอ่อน เช่น ทราย หรือ ยางสังเคราะห์ เพื่อช่วยรองรับแรงกระแทก รวมทั้งตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ หากพบว่าเครื่องเล่นชำรุดควรรีบแจ้งช่างมาดำเนินการแก้ไขทันที และควรมีผู้ดูแลเด็กในขณะเล่นในสนามด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น...