xs
sm
md
lg

ศปถ.กำชับจังหวัดที่ยังเล่นน้ำสงกรานต์ดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศปถ.สั่งการให้จังหวัดที่ยังมีการเล่นน้ำสงกรานต์ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และป้องกันอุบัติภัยจากการเล่นน้ำสงกรานต์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้นย้ำให้กวดขันสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งดื่มแล้วขับ และขับรถเร็วในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์และเส้นทางโดยรอบ

อย่างไรก็ตาม ศปถ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงรณรงค์การสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะนำไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนต่อไป