xs
sm
md
lg

รฟท.จัดขบวนรถเสริมพิเศษรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับกรุง

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มั่นใจว่าการเดินรถเที่ยวกลับจากเทศกาลสงกรานต์ 2561 จะสามารถจัดรถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน ไม่มีตกค้าง โดยบรรยากาศของผู้โดยสารบริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) วันนี้เริ่มมีผู้โดยสารทยอยกลับเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มทำงานหลังจากเทศกาลวันหยุดยาว ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยวันที่ 15 เมษายน เพิ่มจำนวน 4 ขบวน จากขบวนรถที่เดินประจำ ซึ่งมียอดผู้โดยสารทั้งสิ้น 102,649 คน ขณะที่คาดว่าเย็นวันนี้ (16 เม.ย.) จะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ มากที่สุด จึงได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารรองรับอีก จำนวน 5 ขบวน และวันที่ 17 เมษายน อีก 2 ขบวน

โดยวันที่ 16 เมษายน ขบวนที่ 976 ศรีสะเกษ-กรุงเทพฯ ออกเวลา 16.30 น. ขบวนที่ 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพฯ ออกเวลา 19.30 น. ขบวนที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ ออกเวลา 19.45 น. ขบวนที่ 936 อุดรธานี-กรุงเทพฯ ออกเวลา 20.40 น. ขบวนรถ 6 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ออกเวลา 18.30 น.

ส่วนวันที่ 17 เมษายน ขบวนที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ ออกเวลา 19.45 น. ขบวนที่ 936 อุดรธานี-กรุงเทพฯ ออกเวลา 20.40 น.

ทั้งนี้ การรถไฟฯ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับได้หมดโดยไม่มีตกค้าง หากผู้โดยสารท่านใดประสงค์เดินทางกลับกรุงเทพฯ สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง