xs
sm
md
lg

นายกฯ แจงลงพื้นที่ ตจว.ถี่เพื่อรับฟังปัญหา ปชช.แท้จริง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อค่ำคืนวานนี้ (13 เม.ย.) ว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีภารกิจในการลงพื้นที่และมีการประชุมที่ต่างประเทศที่สำคัญๆ หลายโอกาส อยากจะหยิบยกบางประเด็นมาเป็นข้อคิด ตนเห็นว่าสังคมของเรานั้น ควรจะได้ตระหนัก รับรู้ และร่วมมือกัน
สำหรับการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนนั้น ผมต้องการได้เห็นกับตา ได้สนทนาปัญหากับพี่น้องประชาชน และแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านด้วยตนเอง เราต้องการรับฟังข้อปัญหาเพื่อจะนำมาแก้ไข หากมีคำนิยมใดๆ ถือเป็นกำลังใจให้กับคณะรัฐมนตรี และข้าราชการทุกคน อันเป็นผลมาจากการทุ่มเทในการทำงานที่ผ่านมา
ทั้งนี้ สิ่งที่อยากจะสะท้อนจากงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีนั้น มีความสำคัญมากเพราะมีลูกเสือ เนตรนารี กว่า 3,500 คนจากทั่วประเทศ แล้วมีลูกเสือจากต่างประเทศอีกกว่า 400 คน มี “ลูกเสือชาวบ้าน” ซึ่งมีเฉพาะในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ที่ว่าสำคัญ เพราะทั่วโลกกว่า 160 ประเทศ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการแบ่งแยก หรือกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนาใดๆ อีกทั้งไม่อยู่ภายใต้อิทธิพล หรือเกี่ยวข้องกับการเมือง
สำหรับประเทศไทยนั้น การเป็น “ลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน” จะช่วยปลูกฝังความเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เสียสละอดทน และมีจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีกฎเกณฑ์และยินดีช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ โดยทุกคนจะยึดถือ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นหลักในการปฏิบัติตนในสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานการเป็นพลเมืองดีของประเทศอีกด้วย ส่วนคติพจน์ที่ว่า จงเตรียมพร้อม นั้น ก็สอนให้เรามองไกล มองไปข้างหน้า อย่างมีวิสัยทัศน์ รู้จักเตรียมการวางแผนล่วงหน้า ทำงานอย่างมีแบบแผน หรือที่เรียกว่ามี ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับที่รัฐบาลนี้ พยายามจะทำให้เป็นจริงเป็นจังให้ได้ในสังคมของเรานั่นเอง