xs
sm
md
lg

ธปท.ทำโปสเตอร์แนะนำวิธีสังเกตธนบัตรแบบใหม่ที่เพิ่งออกใช้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ธนาคารแห่งประเทศไทยทำโปสเตอร์แนะนำวิธีสังเกตธนบัตรแบบใหม่ที่เพิ่งออกใช้ เพื่อระมัดระวังบุคคลไม่หวังดีคิดทำธนบัตรปลอม ซึ่งธนบัตรแบบ 17 นี้ ภาพประธานด้านหน้าเป็นพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านหลังจะเป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี โดยจุดสังเกตในธนบัตรนั้นมีอยู่ 8 แห่ง ประกอบด้วย

1.ลวดลายเส้นนูน ภาพตราประจำพระองค์ฯ คำว่า “รัฐบาลไทย” ตัวอักษรและตัวเลขแจ้งชนิดราคาจะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ

2. ลายน้ำ พระสาทิสลักษณ์และตัวเลขแจ้งชนิดราคามีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกส่องกับแสงสว่าง

3. ภาพซ้อนทับ รูปพระครุฑพ่าห์ด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ในตำแหน่งที่ตรงกัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะซ้อนทับกันสนิท

4. หมึกพิมพ์ชนิดพิเศษ ชนิดราคา 100 บาท ลายดอกประดิษฐ์จะเห็นเป็นประกายเมื่อพลิกธนบัตรไปมา

5. แถบสี ฝังในเนื้อกระดาษมีบางส่วนของแถบปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เมื่อเปลี่ยนมุมมองจะเปลี่ยนสี และชนิดราคา 100 บาทจะเห็นภาพเคลื่อนไหว ภายในแถบมีข้อความบอกชนิดราคา สามารถอ่านได้เมื่อยกส่องกับแสงสว่าง

6. ตัวเลขแฝง ตัวเลขแจ้งชนิดราคาซ่อนไว้ในลายประดิษฐ์ มองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง

7. สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา รูปดอกไม้พิมพ์ด้วยลวดลายเส้นนูน แทนสัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาในอักษรเบรลล์ จะรู้สึกนูนสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ

8. ลักษณะพิเศษภายใต้รังสีเหนือม่วง (UV) ลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางธนบัตร ตัวเลขแจ้งชนิดราคาและหมวดเลขหมายจะเรืองแสง ปรากฏเส้นใยเรืองแสงสีเหลือง แดง และน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ประชาชนยังคงทยอยมาแลกธนบัตรตามสถาบันการเงินที่เปิดให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้ได้ตามปกติ โดยไม่มีการยกเลิก