xs
sm
md
lg

ร.ฟ.ท.เตรียมเปิดขายซอง TOR รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน เม.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินอีอีซี ช่วงกรุงเทพ-ระยอง ระยะทาง 260 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 2.15 แสนล้านบาท ว่า ขณะนี้ ร.ฟ.ท.ได้ดำเนินการร่างเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) โครงการดังกล่าวคืบหน้าไปพอสมควรแล้ว ในขั้นตอนต่อไป ร.ฟ.ท.จะเร่งการดำเนินการร่างทีโออาร์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม และเสนอกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทีโออาร์  ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคา คือเปิดให้เอกชนซื้อซองทีโออาร์ได้ภายในเดือนเมษายน เพื่อให้ได้เอกชนผู้ชนะโครงการภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ตามแผนที่วางไว้เดิม

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะมีการประมูลเพียง 1 สัญญา เนื่องจากเป็นโครงการร่วมทุนแบบ PPP Net Cost (เอกชนได้รับสิทธิ์ในการจัดเก็บรายได้ และจัดสรรผลตอบแทนบางส่วนให้แก่ภาครัฐตามข้อตกลง ซึ่งเอกชนจะต้องรับความเสี่ยงจากผลดำเนินงานทั้งหมด)


นอกจากนี้
นายอานนท์ กล่าวด้วยว่า สำหรับความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการภายหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ได้เสนอให้เร่งรัดดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนฟื้นฟูเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งด้านการจัดซื้อรถไฟเพื่อรองรับโครงการทางคู่ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะการตั้งบริษัทลูกที่ต้องทำให้แล้วเสร็จเพื่อบริหารรถไฟชานเมืองสายสีแดง และพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ในการหารายได้เพิ่ม

สำหรับการจัดตั้งบริษัทลูกด้านบริหารทรัพย์สิน ขณะนี้ ร.ฟ.ท.อยู่ระหว่างเสนอแนวทางให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณา คาดว่าจะสามารถเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อจัดตั้งบริษัทให้ได้ในปี 2561 ส่วนบริษัทลูกด้านการเดินรถ อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อแล้วเสร็จจะเสนอกระทรวงคมนาคม สคร.และคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อจัดตั้งให้ได้ในปีนี้เช่นกัน