xs
sm
md
lg

กนอ.เล็งนำ 'TIRI โมเดล' ปรับใช้พัฒนา SMEs ในนิคมฯ 10 แห่ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงการนำคณะศึกษารูปแบบการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute : TIRI) หน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหารมหานครโตเกียว ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในกรุงโตเกียวและปริมณฑลที่มีอยู่กว่า 900,000 ราย โดย กนอ.จะนำแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการของ TIRI มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาศูนย์ SMEs ITC ในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ รวม 10 แห่ง ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Start up ในประเทศไทยได้รับสิทธิประโยชน์และการบริการรูปแบบใหม่ๆ อย่างเต็มพิกัด พร้อมเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไป

ขณะที่นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการ กนอ. กล่าวว่า อยากให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ EEC พร้อมเชิญให้ผู้บริหารและทีมงาน TIRI ลงพื้นที่ประเทศไทย เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล