xs
sm
md
lg

ปภ.รายงานพื้นที่รับผลกระทบจากวาตภัยวานนี้ 2 จว.ชัยนาท-อุดรฯ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 2 จังหวัด 5 อำเภอ 7 ตำบล 17 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 202 หลัง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท เกิดวาตภัยในตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสวรรคบุรี บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1 หลัง จังหวัดอุดรธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ 6 ตำบล 16 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอกุมภวาปี อำเภอไชยวาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอหนองวัวซอ
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ประเมินและจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหาย ของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป