xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ หน่วยพระราชทาน-จิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ กทม.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันนี้ (13 มี.ค.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่คลองสามเสน เขตพญาไท และบึงมักกะสัน โดยประชาชนจิตอาสามาลงทะเบียนและรวมพลก่อนปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาได้รับการชี้แจงและมอบหมายภารกิจต่าง ๆ ซึ่งแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานดังนี้ ขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ำ เก็บขยะ วัชพืชในบึงมักกะสัน และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบึงมักกะสัน พื้นที่ 2,000 เมตร แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานโซนต่าง ๆ ได้แก่
โซนที่ 1 ตั้งแต่หัวถนนราชปรารภ ถึง ท่าเรือสวนราชเทวีภิรมย์ ระยะทาง 1000 เมตร โซน 2 บึงมักกะสัน ตั้งแต่ ท่าเรือสวนราชเทวีภิรมย์ ถึงสถานีสูบน้ำ (ทางออกถนนประชาสงเคราะห์) ระยะทาง 500 เมตร และโซน 3 บึงมักกะสัน ตั้งแต่ ชุมชนริมคลองสามเสนถึง ประตูระบายน้ำบึงมักกะสันระยะทาง 500 เมตร ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก
เกิดน้ำท่วมขัง มีพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำฝน ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและไม่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ทำให้สุขอนามัยของประชาชนในชุมชนดีขึ้นร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ ได้แก่ บริเวณวัดทัศนารุณสุนทริการาม และโรงเรียนทัศนารุณสุนทริการาม ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาต่างร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มกำลัง โดยมีจุดหมายเดียวกันในการเป็นจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างและปลูกฝังให้เยาวชนมีใจเป็นจิตอาสา เสียสละ และทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

นางรุ่งรัตน์ จำรูญศิริรุ่งโรจน์ ผู้เป็นยาย ได้มาทำจิตอาสากับ เด็กชายพีรวิชญ์ ทองลิ่ม ซึ่งอายุเพียงขวบเศษ เพื่อสั่งสอนอบรมและทำเป็นแบบอย่างให้หลานชายได้โตขึ้นเป็นจิตอาสาที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนางรุ่งรัตน์ ได้กล่าวว่า “เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตั้งแต่เริ่มโครงการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องมาทุกครั้ง ในวันนี้ มาพร้อมกับหลาน ซึ่งหลานมาเป็นครั้งที่ 20 แล้ว อยากปลูกฝังให้หลานมีน้ำใจต่อส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือสังคมตามแบบอย่างของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ส่วนตัวแล้วรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นจิตอาสาในโครงการนี้ ฯ ดีใจที่ได้ช่วยทำให้บ้านเมืองสะอาด ถึงแม้จะช่วยได้เพียงเล็กน้อยก็ตาม โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอยากให้มีต่อเนื่อง

ทั้งนี้ อยากเชิญชวนประชาชนชาวไทยให้มาเป็นจิตอาสา ฯ ร่วมกันพัฒนาประเทศไทย แม้จะไม่ใช่จิตอาสาของโครงการนี้ก็ไม่เป็นไร หากมีโครงการอื่นก็อยากให้ไปร่วมกันทำประโยชน์ให้บ้านเมือง

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสายพระเนตรที่กว้างไกล จึงได้จัดกำลังพลจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาร่วมทำความสะอาดกับจิตอาสา ฯ ขอให้พระองค์มีโครงการดี ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...