xs
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ พังงาพร้อมส่วนราชการประชุมเตรียมต้อนรับ"ฉัตรชัย"ลงพื้นที่พรุ่งนี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุมหารือเตรียมการต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดเดินทางตรวจราชการในวันพรุ่งนี้ (14 มี.ค.) ในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 นำเสนอการดำเนินงานภาพรวมตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และผลการดำเนินงาน ทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการจังหวัด การดำเนินงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและสะอาด ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปัญหาสำคัญและแนวทางแก้ไขปัญหาของจังหวัด และโครงการที่จังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ พลเอกฉัตรชัย จะได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด และเดินทางลงพื้นที่บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง เพื่อเยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยวชุมชนสามช่องเหนือ โครงการก่อสร้างยกระดับทางเท้า(เดิม) แก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนท่วมทางเท้าชุมชนสามช่องเหนือ และพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน