xs
sm
md
lg

ปภ.ประสานจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือพายุฤดูร้อน 8-9 มี.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 5 – 8 มีนาคม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 12 จังหวัด 19 อำเภอ 31 ตำบล 56 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ รวม 406 หลัง ได้แก่ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ลพบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ภูเก็ต และ เพชรบูรณ์ โดยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยด่วนแล้ว จัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ประเมินและจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม ช่วงวันที่ 8 – 10 มีนาคมนี้ ประเทศไทยจะเกิดพายุฤดูร้อน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศ ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง