xs
xsm
sm
md
lg

"วิษณุ"ระบุให้บอร์ด สปส.ทำหน้าที่ต่อตามคำสั่ง คสช.จนกว่ากฎหมายฉบับใหม่แล้วเสร็จ

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีข้อเสนอกระทรวงแรงงาน ให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมใหม่ ว่า จากการพิจารณารวมกันแล้วเห็นควรว่าให้คณะกรรมการบริหาร หรือบอร์ดชุดปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ในระหว่างที่มีการจัดทำกฎหมายและรับฟังความคิดเห็น ก่อนเข้าสู่ สนช.พิจารณา ดังนั้น เมื่อมีแนวคิดแก้ไขกฎหมายอยู่แล้ว ประกอบกับคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ระบุว่าเมื่อบอร์ดปฏิบัติหน้าที่ตามวาระครบ 2 ปี ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ จนกว่าจะมีบอร์ดชุดใหม่ เมื่อยังไม่ทราบว่าจะมีบอร์ดชุดใหม่ในช่วงเวลาใดและด้วยวิธีใด จึงให้กรรมการชุดดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีความชัดเจนว่าจะใช้วิธีใด ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่ ซึ่งวิธีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา 44 แต่ให้รอการบังคับใช้ของ พ.ร.บ. ซึ่งกรณีไม่ได้เรียกว่าการอยู่ต่อ แต่ถือให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเท่าที่จำเป็นและโดยวิธีนี้ ก็ไม่ต้องใช้งบประมาณ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การทำหน้าที่ของบอร์ดปัจจุบันตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีปัญหา แต่อาจจะมีความเห็นจากฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างว่า การบริหารจัดการไม่สะท้อนความคิดจากนายจ้าง และลูกจ้างเท่าที่ควร ซึ่งหากจะมีการตั้งบอร์ดใหม่โดยใช้วิธีเลือกตั้ง ก็อาจจะยังไม่เหมาะสมในเวลานี้ ส่วนกฎหมายใหม่ที่มีการปรับแก้นั้น จากการสอบถามจากระทรวงแรงงาน ทราบว่าจะมีแนวทางแก้ไขการตั้งบอร์ด ด้วยแนวทางสรรหา ที่คำนึงถึงความต้องการแบ่งคนออกเป็นกลุ่ม ซึ่งตนเองได้ให้แนวทางว่า ควรดูการกำหนดวิธีการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่มีการแบ่งกลุ่ม และใช้การเลือกไขว้ ระหว่างกลุ่มว่าสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่


กำลังโหลดความคิดเห็น...