xs
sm
md
lg

รัฐบาลเตรียมประกาศ ก.ม.แก้ปัญหา IUU 6 ฉบับ ปลาย ก.พ.นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineพล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ครั้งที่ 2/2561 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย (ไอยูยู) เพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นตามหลักสากล

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า การจัดระเบียบทางน้ำ คืบหน้าไปมาก ได้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสัตว์น้ำ ทั้ง 6 ฉบับ ซึ่งจะประกาศใช้ในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ขณะเดียวกัน ได้มีการสำรวจกองเรือติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการจัดระเบียบใบอนุญาตได้ตรวจสถานะเรือล่าสุด พบเรือผิดกฎหมายจำนวนหนึ่ง โดยการแก้ไขเน้นกลุ่มเรือที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นเรือที่ต้องเฝ้าระวัง

ขณะที่ความคืบหน้าการแก้ไขแรงงานผิดกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับการดูแลแรงงานทุกสัญชาติให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในเดือนมีนาคมนี้ ส่วนความคืบหน้ามาตรการควบคุมคนเข้าเมือง ที่พบว่ามีต่างด้าวเข้ามาแล้วไม่เดินทางกลับจำนวนมากได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตรวจสอบจริงจังและจัดทำฐานเข้าเมืองให้เป็นระบบ โดยให้กระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งจะเร่งรัดการจัดทำระบบฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ