xs
sm
md
lg

ทสภ.บริการผู้โดยสารเดินทางช่วงตรุษจีน คาดมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 191,000 คน/วัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 10-23 กุมภาพันธ์นี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 2.6 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 191,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 สำหรับในส่วนของเที่ยวบินมีจำนวนทั้งสิ้น 14,700 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,055 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยในช่วงนี้มีสายการบินประจำขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ 420 เที่ยวบิน โดยสายการบินประจำที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 78 เที่ยวบิน สายการบินไชนาเซาท์เทิร์นแอร์ไลนส์ 66 เที่ยวบิน และสายการบินเซียะเหมินแอร์ไลนส์ 60 เที่ยวบิน

นายศิโรตม์ กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ในช่วงระหว่างวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ ทสภ. จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทสภ. หรือ Airport Operation Center : AOPC ณ ห้องรับรองพิเศษ CIP 5 บริเวณ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารหมายเลขโทรศัพท์ 0-2132-9950 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ โดยภายในศูนย์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ ทสภ. ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ทสภ. ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และแนะนำผู้โดยสารก่อนเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ รวมถึงจุดตรวจหนังสือเดินทาง จัดล่ามภาษาจีนแนะนำการใช้บริการในด้านต่างๆ แก่ผู้โดยสารชาวจีน จัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดจุดให้บริการน้ำดื่มร้อน-เย็น กระจายตามจุดต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำ รวมทั้งได้ประสานกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เพื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือเดินทางให้เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสารตลอดช่วงเทศกาล เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ยังได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์รวมทั้งสิ้นประมาณ 8,200 คัน แบ่งเป็นบริเวณอาคาร และลานจอดรถยนต์โซน 1-4 รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 5,500 คัน ลานจอดรถยนต์โซน 5 ที่อยู่บริเวณด้านข้างโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 450 คัน และลานจอดรถยนต์โซน 6-7 บริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ รองรับการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 780 คัน รวมทั้งยังมีลานจอดรถระยะยาว โซน A และ D สามารถรองรับรถยนต์ได้อีกถึงประมาณ 1,432 คัน และลานจอดรถระยะยาว โซน C สามารถรองรับรถยนต์ได้อีกถึงประมาณ 718 คัน

โดยผู้โดยสารที่นำรถยนต์ไปจอดไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาวนั้น ทสภ. ได้จัดรถชัตเติลบัสเส้นทางลานจอดรถระยะยาวไปที่อาคารผู้โดยสาร โดยสามารถขึ้นรถได้ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามลานจอดรถระยะยาวโซน A ซึ่งรถจะไปจอดส่งที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 5 ส่วนขากลับรถชัตเติลบัสจะไปจอดส่งที่ฝั่งลานจอดรถระยะยาวโซน A โดยรถดังกล่าวจะออกให้บริการทุกๆ 15 นาที โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองและส่งมอบความสุขให้กับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทสภ. ได้ตกแต่งบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารทั้งในส่วนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก เพื่อสร้างสีสันในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยจัดให้มีซุ้มถ่ายภาพภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณประตู 5 ชั้น 4 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก และบริเวณประตู 1 ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ เพื่อให้ผู้โดยสารได้ถ่ายภาพ ในช่วงระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์นี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมีผู้โดยสารใช้บริการที่ ทสภ. เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการเช็กอิน ทสภ. ขอแนะนำให้ใช้เครื่องเช็กอินอัตโนมัติ หรือ Common Use Self Service : CUSS ที่มีจำนวน 15 สายการบิน อาทิ สายการบินไทย สายการบินลุฟต์ฮันซา สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารสามารถออก Boarding Pass ได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก ง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวในการเช็กอินบัตรโดยสาร รวมทั้งขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทาง มาถึง ทสภ. ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน โดยสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง