xs
sm
md
lg

สิงคโปร์เล็งเก็บ VAT สินค้าอี-คอมเมิร์ซครอบคลุมทุกชนิด

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineสิงคโปร์มีแผนจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้า E-Commerce ให้ครอบคลุมทุกชนิด เนื่องจากขณะนี้มีสินค้าและบริการออนไลน์ที่ราคาไม่ถึง 400 เหรียญสหรัฐ ได้รับการลดหย่อนไม่จำเป็นต้องเสียภาษี ดังนั้น รัฐบาลสิงคโปร์จึงเห็นว่าหากมีการเก็บภาษีสินค้า E-Commerceให้ครอบคลุมทุกชนิด จะทำให้มีรัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น