xs
sm
md
lg

ร.10 พระราชทานผ้าห่มมอบแก่ราษฎรประสบภัยหนาว จ.อุทัยธานี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชน และนักเรียนของโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่กำลังประสบภัยหนาว จำนวน 718 ชุด โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้นเวลา 11.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายาและคณะ เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชน และนักเรียนของโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ จำนวน 282 ผืน รวมทั้งสิ้น 1,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ส่วนใหญ่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวเนื่องจากเป็นถิ่นทุรกันดารและขาดแคลนทุนทรัพย์