xs
sm
md
lg

ตุรกีเตือนพลเมืองเลี่ยงเดินทางไปสหรัฐฯ หวั่นภัยก่อการร้าย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันนี้ กระทรวงต่างประเทศตุรกีออกประกาศแนะนำพลเมืองของตนในการเดินทางไปยังสหรัฐฯ โดยเรียกร้องให้ประชาชนตระหนักถึงการกระทำที่เป็นการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้น และยังมีการจับกุมพลเมืองตุรกีในสหรัฐฯ ด้วย

เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศตุรกี ระบุว่า มีเหตุก่อการร้ายและเหตุรุนแรงในสหรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และได้เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่อง การจับกุมพลเมืองตามอำเภอใจด้วย พร้อมระบุว่า การตัดสินใจของศาลอาจมีการกำหนดไว้ก่อนแล้ว