xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เตรียมนำเทคโนโลยีช่วยสัตว์ทะเลหายาก หวังฟื้นฟูประชากร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า กลุ่มประชากรสัตว์ทะเลที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ทั้งจำนวนประชากรที่มีอยู่น้อย หรือจากภัยคุกคามจากมนุษย์และตามธรรมชาติ ส่งผลให้สัตว์ทะเลหายากยิ่งเสี่ยงสูญพันธุ์ เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ที่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จำเป็นต้องอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากอย่างจริงจัง เช่น การยกระดับความสำคัญของสัตว์ทะเลหายาก การเพิ่มศักยภาพการจัดการ สร้างมาตรการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และการเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยตลอดเวลากว่า 20 ปี พบว่าประเทศไทยมีสัตว์ทะเลหายากที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล 28 ชนิด จากทั่วโลกมี 84 ชนิด และเต่าทะเล 5 ชนิด ส่วนสัตว์ทะเลหายากที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ชนิดอื่นๆ หากไม่ดำเนินการอนุรักษ์จะทำให้เสี่ยงสูญพันธ์ขึ้น ที่สำคัญแนวทางการขึ้นบัญชีให้สัตว์ทะเลหายากได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเป็นกลไกสำคัญ
ทั้งนี้ ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำเสนอสัตว์ทะเลหายากขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด และสัตว์คุ้มครอง 16 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยเตรียมข้อมูลของสัตว์ทะเลหายากอีกหลายชนิดนำเสนอคณะอนุกรรมการด้านสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองต่อไป ซึ่งในอนาคต ทช. จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับวิธีการสำรวจมาตรฐานและสถานภาพสัตว์ทะเลหายากเพื่อการอนุรักษ์ ทำให้สามารถประเมินสถานภาพอย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น เช่น ระบบฐานข้อมูลภาพเพื่อระบุตัวตน ระบบรับฟังสัญญาณเสียงใต้น้ำ การติดตามด้วยเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียม และการใช้อากาศยานไร้คนขับ เพื่อการสำรวจสัตว์ทะเลหายากและจัดทำแผนที่แหล่งที่อยู่อาศัย
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวย้ำว่า การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเป็นแนวทางหนึ่งช่วยฟื้นฟูจำนวนประชากร เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นให้มีโอกาสรอดสูงขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก 5 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งหมด ด้วยการทำงานร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายองค์กรในพื้นที่ มหาวิทยาลัย และชุมชนมากกว่า 25 แห่ง ควบคู่กับการจัดฝึกอบรมสัตวแพทย์ นักวิชาการเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครชุมชนมากกว่า 800 คนมาร่วมเป็นเครือข่ายและกำลังสำคัญช่วยเหลือและดูแลสัตว์ทะเลหายากในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...