xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.ประสานจังหวัดภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก รับมืออากาศหนาวเย็น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงโดยทั่วไปกับมีลมแรง ในช่วงวันที่ 17 – 18 ธันวาคมนี้ อุณหภูมิจะลดลง 3 – 5 องศาเซลเซียส รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ จากนั้นในช่วงวันที่ 19 – 21 ธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิลดลงอีก 2 – 3 องศาเซลเซียส จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคกลาง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศหนาวเย็น รวมถึงวางมาตรการป้องกันภัยเชิงรุกให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบจากภัยในช่วงฤดูหนาว ทั้งไฟป่า หมอกควัน เพลิงไหม้ในช่วงสภาพอากาศแห้ง อุบัติเหตุทางถนนในช่วง หมอกลงจัด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว

ขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นกับฝนตกหนักบางแห่ง จึงแจ้งจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ลุ่มต่ำริมน้ำไหลผ่าน บริเวณชายฝั่งทะเล และพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักและฝนตกสะสม โดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
กำลังโหลดความคิดเห็น...