xs
sm
md
lg

ส.อ.ท.ชี้สหรัฐปรับบัญชีทรัพย์สินทางปัญญาไทยส่งผลภาพพจน์ประเทศดีขึ้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เป็นการยกระดับภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยหลัง สหรัฐฯ ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) นับเป็นการเปิดช่องให้ นักลงทุน ที่เดิมอาจหวั่นเกรงเรื่องการเข้ามาลงทุน ในไทย จะติดปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้ไม่กล้าเข้ามาลงทุน แต่ เมื่อบัญชีของไทยดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ไทยโปรโมต โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) อาจจะมีผลทำให้ นักลงทุนเหล่านี้มีความมั่นใจมากขึ้น ว่าไทยจะให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

อย่างไรก็ตาม การลงทุนจะมากหรือน้อยขนาดไหน ไม่สามารถประเมินได้ หรืออาจจะไม่ได้มากนักก็ได้ ซึ่งแม้ว่าไทยจะมีการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล แต่สินค้าเหล่านี้คงต้องไปดูรายละเอียดด้วยว่าเป็นการปราบปรามอย่างจริงจังทุกสินค้าหรือไม่ หากเป็นเฉพาะเทปผีซีดีเถื่อน สิ่งเหล่านี้ก็คงไม่ได้น้อยลงเพราะการปราบปรามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการน้อยลงเพราะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทีเปลี่ยนแปลงไป