xs
sm
md
lg

พม่าเผยปี 60 ปลูกฝิ่นในประเทศลดลง 25%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พม่าเปิดเผยผลสำรวจการปลูกฝิ่นของพม่า ประจำปี 2560 ระบุว่า การปลูกฝิ่นในพม่าลดลงอย่างมาก โดยในปีนี้ พม่ามีพื้นที่ปลูกฝิ่น 41,000 เฮคตาร์ ลดลงร้อยละ 25 จากจำนวน 55,500 เฮคตาร์ ในปี 2558
ทั้งนี้ พื้นที่ทางตะวันออกของรัฐฉาน มีพื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงร้อยละ 37 ตามมาด้วยตอนใต้ของรัฐฉาน มีพื้นที่ลดลงร้อยละ 29 แต่ยังลดลงน้อยกว่าร้อยละ 3 หรือร้อยละ 7 ของตามพื้นที่ขัดแย้งต่างๆ เช่น รัฐกะฉิ่น