xs
xsm
sm
md
lg

แล็บประชารัฐเชิญผู้ส่งออกรังนกไปจีนนำสินค้าตรวจมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น-เพิ่มมูลค่าสินค้า

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แล็บประชารัฐ กล่าวว่า แล็บประชารัฐได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO/IEC 17025) ในรายการวิเคราะห์รังนกตามมาตรฐานส่งออก ที่ไทยมีตลาดหลักคือ ประเทศจีน ซึ่งจีนต้องการรังนกแท้ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน โดยได้กำหนดให้รังนกที่จะส่งเข้าจีนต้องมีการตรวจตามมาตรฐานที่มีใบรับรองของกรมปศุสัตว์ ซึ่งตามมาตรฐานการตรวจสารปนเปื้อน 12 รายการ เช่น เชื้อก่อโรค สารพิษปนเปื้อนคุณภาพทางเคมี ฯลฯ และอัตลักษณ์ของรังนก พร้อมทั้งกำหนดว่า แล็บที่ตรวจสอบ ต้องได้การรับรอง ซึ่งปัจจุบันแล็บประชารัฐ สาขาสงขลา เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับการรับรองตามรายการทดสอบดังกล่าวในทุกรายการ ทั้งรังนกและผลิตภัณฑ์ที่มาจากรังนก ดังนั้น หากผู้ประกอบการรายใดที่จะส่งออกรังนกไปจีน สามารถนำสินค้ามาผ่านการตรวจวิเคราะห์ได้ที่แล็บประชารัฐ โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 7 วัน เพื่อตรวจสอบตามมาตรฐานการส่งออก และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แล็บประชารัฐ สาขาสงขลา โทร 074 558871-3 หรือ 086 377 1636

สำหรับการส่งออกรังนกไทยไปจีน เคยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 150,000-200,000 บาทต่อกิโลกรัม โดยกรมปศุสัตว์ไทยและจีนได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมีปริมาณราว 8,000 กิโลกรัมต่อปี หรือปีละประมาณ 500 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...