xs
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำลังใจ"ตูน บอดี้แสลม"ปฏิบัติภารกิจสำเร็จ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันนี้ (15 พ.ย.) เวลา 11.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ฯ เชิญดอกไม้พระราชทาน และตะกร้าสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบไปด้วย อาหารบำรุงร่างกาย ไปมอบแก่ นายอาทิวราห์ คงมาลัย
หรือ ตูน บอดี้สแลม และคณะ ที่โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ พล.อ.ท.ภักดี ได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชม และพระราชทานกำลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และปฏิบัติภารกิจสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ไปกล่าวให้ นายอาทิวราห์ และคณะ ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เป็นโครงการที่ นายอาทิวราห์ และคณะ ได้จัดขึ้นเพื่อนำเงินจากการได้รับบริจาคไปมอบแก่โรงพยาบาล ซึ่งเริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปสิ้นสุดที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระยะทางรวม 2,191 กิโลเมตร โดยจะรับบริจาคเงินจากการวิ่งในครั้งนี้มอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 11 โรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อนำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และใช้ในการรักษาพยาบาลผู้มาใช้บริการให้ได้รับการบริการที่ดีต่อไป