xs
xsm
sm
md
lg

มอก.รับรอง 16 ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดราชบุรี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม "คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ รบ 3-3/2560" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเพื่อพิจารณาสินค้า จากกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสมาชิกOTOPในเขตราชบุรีในการออกใบรับรองมาตรฐานอุตสากรรมทั้งขอต่ออายุการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เดิม และขอให้พิจารณารับรองใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอรับใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งตรวจสอบที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน เห็นควรออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดราชบุรี จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หมอนอิง/เบาะนั่ง ของกลุ่มผลิตที่นอนภู่ระหงษ์ 338 เบาะนั่ง/กระเป๋าผ้า ของนายเอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์ ผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลของกลุ่มอาชีพนิรันดร์พรโครงการส่งเสริมอาชีพฯ ฝรั่งแก้วของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีตำบลสามเรือน ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมของนางสาวศรีประภัสสร เทียนเที่ยง แชมพู/สบู่เหลว ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง กุนเชียงปลาของนางศศนันท์ตันประเสริฐ ผักและผลไม้ทอดกรอบ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ใบหม่อนแห้งชงดื่มของกลุ่มส่งเสริมอาชีพอาสาสมัครสาธารณสุข ธูปหอม/เทียนหอม / ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่น ของนางอุไรรัตน์ ทองรุ่งเทียน และน้ำพริกกุ้งเสียบ ของวิสาหกิจชุมชนสระโกสินารายณ์
กำลังโหลดความคิดเห็น...