xs
sm
md
lg

นายกฯ รับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร 3 เหล่าทัพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในการรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2561-2580 ของคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพ ทั้งสามเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560

โดยยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ทหาร ประกอบด้วย การพัฒนาใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงแห่งชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจสังคมพลังงาน ด้านทุนมนุษย์และคุณภาพชีวิต ด้านความเป็นธรรมในสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองการปกครอง

สำหรับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ทหารนี้ จัดขึ้นโดยอาศัยกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่เป็นแนวทาง ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อเสนอแนะทางวิชาการเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้นำองค์กรทุกภาคส่วน ได้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชาติ คือความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...