xs
sm
md
lg

กรมฝนหลวงฯ เริ่งเติมน้ำเขื่อนสำคัญรองรับหน้าแล้ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์น้ำ เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา สถานการณ์น้ำในเขื่อนสำคัญบางเขื่อนของประเทศยังมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ และมีความต้องการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อน จำนวน 10 เขื่อน ของแต่ละภูมิภาคเช่นเดิม ได้แก่ ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันตก ได้แก่ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ เขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขื่อนพลวง จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งให้เน้นเติมน้ำให้กับเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำกว่าร้อยละ 30 ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ และเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่ดูแลพื้นที่ในความรับผิดชอบ เร่งวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงให้ตรงพื้นที่เป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการน้ำแต่ละเขื่อน เพื่อให้พร้อมต่อการรองรับช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึง
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...