xs
sm
md
lg

ชาวบางบอนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.10 โปรดเกล้าฯ จัดโครงการจิตอาสาฯ

เผยแพร่:

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ "หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ไปร่วมกันขุดลอกคูคลอง เก็บขยะมูลฝอย และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสองฝั่งคลองควาย เขตบางบอน ซึ่งมีความกว้าง 3 – 5 เมตร ความยาวประมาณ 700 เมตร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้ทุกคนได้ร่วมทำความดี เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ในลำคลองควายมีผักตบชวาขึ้นขวางทางระบายน้ำ กับมีเศษขยะและสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะวัชพืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ส่งผลให้น้ำในคลองเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุงชนิดต่าง ๆ

หลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จ นางกัญจน์ญาภัท เส็งดอนไพร ประชาชนชุมชนคลองบางพรานพัฒนา ซึ่งเป็นคลองเชื่อมต่อกับคลองควาย กล่าวว่า เดิมคลองควายจะมีผักตบชวาและขยะเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำขังและมีกลิ่นเหม็น หญ้าขึ้นรกทึบ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ หลังจากที่มีโครงการจิตอาสา ฯ เข้ามาช่วยเก็บผักตบชวา ขยะและวัชพืช ทำให้น้ำในคลองสะอาดขึ้น การระบายน้ำไหลได้ดี กลิ่นน้ำเน่าเหม็นลดน้อยลง ยุงและสัตว์มีพิษ ฯ

ทั้งนี้ รู้สึกดีใจที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดูแลชาวบ้านเป็นอย่างดี ตนเองและสมาชิกในชุมชนจะร่วมกันดูแลรักษาคลองให้สะอาด ไม่ทิ้งขยะ ลงไปในคลอง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไป

นอกจากนี้ นายสุวิชา พระโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคงโครัดอุทิศ กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดให้มีโครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาขึ้น และได้เข้ามาช่วยทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนคงโครัดอุทิศ ซึ่งตนเองและคณะครูได้น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการมีวินัยมาปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่เล็ก ๆ โดยให้เด็กนักเรียนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน ฝึกให้นักเรียนทิ้งขยะให้ถูกที่ และสอนให้นักเรียนรู้จักเก็บออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...