xs
xsm
sm
md
lg

มติ ครม.แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 22 ราย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งบริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 22 ราย ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูงจำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการเป็นผู้ตรวจราชการ มท. 2.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการ มท. 3.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นผู้ตรวจราชการ มท. 4.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็นผู้ตรวจราชการ มท. 5.นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าฯ พิษณุโลกเป็นผู้ว่าฯ กำแพงเพชร 6.นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าฯ พะเยา เป็นผู้ว่าฯ พะเยา 7.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี เป็นผู้ว่าฯ แพร่ 8.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเป็นผู้ว่าฯ ลำพูน 9.นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี เป็นผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ 10.นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ เป็นผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ 11.นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าฯ นครราชสีมาเป็นผู้ว่าฯ ชัยภูมิ 12.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าฯ นครพนม เป็นผู้ว่าฯ มุกดาหาร 13.นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานี เป็นผู้ว่าฯ ยโสธร 14.นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เป็นผู้ว่าฯ หนองคาย 15.พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าฯ สิงห์บุรี เป็นผู้ว่าฯ กระบี่ 16.นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็นผู้ว่าฯ นราธิวาส 17.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าฯ ยะลา เป็นผู้ว่าฯ พัทลุง 18.นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นผู้ว่าฯ ยะลา 19.นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี 20.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เป็นผู้ว่าฯ กาญจนบุรี 21.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าฯ ชัยนาท 22.ประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าฯ เลยเป็นผู้ว่าฯ ตราด 23.นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ 24.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ว่าฯ ลพบุรี 25.นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ว่าฯ สระแก้ว 26.สุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าฯ ตาก เป็นผวจ.สิงห์บุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...