xs
sm
md
lg

"วิษณุ"แจงคำสั่ง คสช.ฉบับใหม่แก้ข้อติดขัดสรรหาตุลาการศาล รธน. ไม่กระทบการทำงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับใหม่ที่ออกเพื่อแก้ไขคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 23/2560 เรื่องการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการยกเลิกคำสั่งในส่วนที่ติดปัญหา แต่ไม่ได้เป็นการยกเลิกคำสั่งทั้งหมด ในส่วนขององค์กรอื่น เนื่องจากองค์กรอื่นเมื่อมีตำแหน่งที่ว่างลงก็สามารถสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทนเองได้และกฎหมายก็กำหนดให้มีผู้รักษาการได้

แต่ในกรณีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีผู้รักษาการได้ ซึ่งมีความเป็นห่วงเนื่องจากองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญไม่เหมือนองค์กรอื่นที่สามารถเปิดรับบุคคลอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งได้เลย เพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมาจากการพิจารณาขององค์ประชุมใหญ่ศาลฎีกาที่คัดเลือกและส่งมาให้คณะกรรมการสรรบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งส่วนหนึ่ง และอีกส่วนเป็นการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดรวมกับการเปิดรับสมัครผู้ที่มีความรู้ในด้านรัฐศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒด้านนิติศาสตร์ เพื่อนำรายชื่อของผู้ที่มีความเหมาะสมให้สภานิติบัญญัติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งในคำสั่ง คสช.เดิมกำหนดกรอบเวลาการสรรหาไว้ 60 วัน ซึ่งเกรงว่าจะเกิดปัญหากรณีที่ศาลอาจมีข้อจำกัดในเรื่องการคัดเลือกตัวบุคคล ทั้งนี้หากรอเวลาออกไปจะทำให้มีตัวเลือกมากขึ้น และยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดจะไม่กระทบกับการทำงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และภายหลังที่มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องดังกล่าวแล้วจึงค่อยทำตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

นายวิษณุ ยืนยันว่า การที่มีคำสั่ง คสช.ฉบับใหม่ออกมา ไม่ใช่เพื่อเป็นการยืดเวลา หรือสืบทอดอำนาจผ่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่ฝ่ายการเมืองกล่าวหา เพราะเรื่องนี้ขึ้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละฝ่าย
กำลังโหลดความคิดเห็น...