xs
xsm
sm
md
lg

"ประวิตร" สั่งคณะทำงานพร้อมรับกระบวนการเลือกตั้ง - รับฟัง ปชช.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง กล่าวถึงแผนการทำงานของฝ่ายความมั่นคงในช่วงสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนผ่าน ว่า ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนั้น พลเอกประวิตร ไม่ได้เน้นย้ำประเด็นใดเป็นพิเศษในงานด้านความมั่นคง เนื่องจากคณะรัฐมนตรี รายงานให้ทุกกระทรวงได้เตรียมการ ซึ่งในภาพรวมของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ทุกกระทรวงต้องติดตามอยู่แล้ว แต่พลเอกประวิตร ได้เน้นย้ำให้คณะทำงานเตรียมการในเรื่องกฎหมายลูกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงที่จะออกมา ซึ่งกฎหมายลูกหลายฉบับ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวข้องกับงบประมาณของทุกกระทรวง รวมถึงกระทรวงกลาโหมที่กำลังทำยุทธศาสตร์ชาติฉบับจริงอยู่ในขณะนี้ หากทำเสร็จแล้วต้องลงพื้นที่เพื่อทำประชาพิจารณ์ต่อไป
นายปณิธาน ยังกล่าวว่า การทำงานของฝ่ายความมั่นคงต้องทำต่อเนื่องเป็นปกติอยู่แล้ว ทั้งการดูแลด้านความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ได้เขียนหลักการนี้ต่างจากเดิม แต่อาจมีคำสั่งที่พิเศษเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลที่หลายคนเป็นกังวล รวมถึงเรื่องพื้นที่ใต้ ซึ่งหลังจากผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ รองนายกฯ จะกลับมาประชุมเรื่องนี้ เพื่อจะดำเนินการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับแนวการทำงานในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ย้ำว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นหลายจุดในช่วงที่ผ่านมา ไม่มีสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญหรือประเด็นทางการเมือง ซึ่งจากการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมายังไม่พบความผิดปกติที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด
สำหรับบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้นั้น พลเอกประวิตร ไม่ได้เน้นย้ำประเด็นใดเป็นพิเศษ แต่ให้เตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการเลือกตั้งที่จะมาถึง รวมถึงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...