xs
xsm
sm
md
lg

"องอาจ"เสนอนายกฯ ทำเรื่องการปรองดองให้เป็นวาระแห่งชาติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การปรองดองไม่ใช่เดิมพันของรัฐบาล หรือ คสช. แต่เป็นเดิมพันของคนไทยทุกคนว่า ตนเห็นว่าเป็นเดิมพันของประเทศชาติบ้านเมือง ดังนั้นจะให้เดินหน้าได้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศในทิศทางที่ดีขึ้น จึงขอเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ ทำเรื่องการปรองดองให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ โดยปัญหาความขัดแย้ง แตกแยกที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เกี่ยวพันทุกภาคส่วน ทั้งนักการเมือง กลุ่มการเมือง ภาคประชาชน ทหาร ตำรวจ นักวิชาการ นักธุรกิจและประชาชน จึงต้องระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาทำให้ปรากฎเป็นจริง ส่วนการที่บางฝ่ายเสนอเรื่องเอ็มโอยู และนิรโทษกรรม ในขณะที่กรรมการปรองดองยังไม่เริ่มทำงานเป็นการสร้างความสับสน เพราะทั้งสองเรื่องดังกล่าว เป็นวิธีการปรองดองรูปแบบหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่หลักการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากข้อเสนอนั้นมาจากแม่น้ำห้าสายจะทำให้เกิดข้อสงสัยตั้งแต่ต้นว่า มีธงจาก คสช.หรือไม่ จึงควรเปิดโอกาสให้กรรมการได้เริ่มต้นทำงานเพื่อกำหนดหลักการแนวทางและมีข้อสรุปในการดำเนินการก่อนค่อยมาพิจารณาว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่ ซี่งจะทำให้เกิดความไว้วางใจต่อกันมากขึ้น
นายองอาจ กล่าวด้วยว่า ตนขอเสนอให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ปยป. ไปศึกษาผลการศึกษาคณะกรรมการที่เคยทำงานด้านนี้ 7 คณะ คือ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. ชุดที่ 2 คือผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรองดองชุดที่นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน ชุดที่ 3 คือผลการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า ชุดที่ 4 คือผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูปซึ่งมีกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ ตั้งขึ้นมาตอน คสช.เข้ามาบริหารประเทศ ชุดที่ 5 ผลงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปที่จัดตั้งโดย กอรมน. ชุดที่ 6 คือรายงานเรื่องความปรองดองของสนช. และชุดที่ 7 ข้อเสนอของกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการสร้างความปรองดองฟ เพื่อดำเนินการกำหนดวิธีการปรองดองให้เกิดได้จริง ดีกว่าที่ ปยป.จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ เพราะจะทำให้เสียโอกาส โดยส่วนตัวเชื่อว่าทุกภาคส่วนอยากเห็นความปรองดองในบ้านเมือง ดังนั้นการดำเนินการของ ปยป.จะได้รับความร่วมมืออยู่ที่คณะกรรมการชุดนี้จะทำให้ทุกฝ่ายมีความมั่นใจและเชื่อใจได้อย่างไรว่าทำเพื่อส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง หากทุกฝ่ายมั่นใจงานก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดี
กำลังโหลดความคิดเห็น...