xs
xsm
sm
md
lg

กรมอุทยานฯ สั่งดอยสุเทพ-ดอยปุย เอาผิดทัวร์โลดโผนซิปไลน์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากกรณีที่มีรายงานว่ากลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตชนเผ่าเชิงเกษตรนิเวศและบริษัท อีเกิ้ลแทรค จำกัด ได้ขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว รูปแบบท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศแบบผจญภัยในป่า มีกิจกรรมแนวโลดโผน (Zipline) หรือการโหนสลิงจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง ระยะทางประมาณ 725 เมตร พร้อมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมเดินลงบันไดวน กิจกรรมเดินบนสะพานลิง กิจกรรมเดินซิกแซกบนไม้ กิจกรรมเดินบนตอไม้ กิจกรรมเดินบนสะพานลอยฟ้า กิจกรรมไต่บันไดลิง กิจกรรมปีนตาข่าย เป็นต้น พร้อมทั้งส่งโครงการและรายละเอียดแบบแปลนเพื่อขออนุญาตเข้าไปดำเนินการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ในพื้นที่หมู่บ้านปางป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม ซึ่งเป็นพื้นที่พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 มีเนื้อที่ 51 - 3 - 44 ไร่นั้น ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตบริการตามหลักการจัดการอุทยานฯ แต่อย่างใด และไม่สามารถทำได้ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเด็ดขาด
นายธัญญา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแนวโลดโผนซิปไลน์หรือการโหนสลิงจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเหมือนทาร์ซาน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินั้น แต่หลายครั้งก่อให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บขึ้น ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯจะไม่ยอมให้มีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด เพราะพื้นที่ที่ขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศแบบผจญภัย ในเขตอุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่กำหนดให้เป็นเขตบริการตามแผนการจัดการอุทยานฯ ประกอบกับลักษณะการให้บริการ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอันตรายและพื้นที่ที่จะดำเนินการนั้น เป็นพื้นที่อยู่อาศัยทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี 30มิถุนายน 2541 ซึ่งกำหนดให้อยู่อาศัยทำกินเพื่อรอการพิสูจน์สิทธิ ซึ่งปัจจุบันการพิสูจน์สิทธิยังไม่เรียบร้อย จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอุทยานฯ จะพิจารณาอนุญาตตามระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการเข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2547 ได้ จึงไม่อนุญาตให้ดำเนินการตามที่ขอได้ และได้แจ้งให้อุทยานฯ ดอยสุเทพ – ปุย ตลอดจนอุทยานฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่ง ต้องควบคุม ดูแล มิให้มีการดำเนินกิจการในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองเป็นอันขาด
กำลังโหลดความคิดเห็น...