xs
xsm
sm
md
lg

รองนายกฯ สั่ง ก.คลังเร่งเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วง 1 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการคลัง เร่งเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วง 1 ปี หากไม่รีบปฏิรูปอย่างจริงจังเศรษฐกิจจะไม่ขยายตัว การจะให้เศรษฐกิจขยายตัวมากกว่าร้อยละ 3 ในอนาคตเป็นเรื่องที่ลำบาก สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจเชื่อว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้คงเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.2 หากทุกอย่างยังสามารถเดินหน้าได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และช่วงที่เหลือของปีนี้ คงไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม แต่สิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ การส่งออกที่ยังคงติดลบ โดยตัวเลขการส่งออก 8 เดือนของกระทรวงพาณิชย์ยังติดลบที่ร้อยละ 1.2 ซึ่งภาคเอกชนจะต้องเร่งปฏิรูปเช่นกัน

นอกจากนี้ สั่งให้กระทรวงการคลังศึกษาตั้งกองทุนเพื่อดูแลคนชราว่าจะให้หักจากภาษีส่วนไหนมาเป็นแหล่งเงินทุนของกองทุน เนื่องจากการดูแลผู้สูงอายุมีภาระเพิ่มสูงขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...