xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนฟื้นฟูฯ หนุน ส.พัฒนาเกษตรกรไทย-จีนเพิ่มช่องทางตลาด ยกระดับเกษตรกรรายย่อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยภายหลังการนำตัวแทนกรรมการฝ่ายจีนซึ่งร่วมกันจัดตั้งสมาคมพัฒนาเกษตรกรไทย - จีน เข้าประชุมร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และตัวแทนผู้ประกอบกิจการประมงจังหวัดสมุทรสาคร ว่า ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้ ผู้แทนสมาคมฯ ฝ่ายจีนได้เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อดูความเป็นไปได้ในการนำเข้าส่งออก-สินค้าเกษตรและอาหารทะเลไปยังประเทศจีน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานอย่างจริงจังเพื่อเกษตรกรทั้ง 2 ประเทศ ที่จะทำให้เกิดการฟื้นฟูภาคเกษตรและยังจะมีการดำเนินการอีกหลายภารกิจในอนาคตอาทิการแกลเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมสนับสนุนและทำงานร่วมกับสมาคมฯ

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ กล่าวว่า การยกระดับเกษตรกรให้ไปสร้างบทบาทในต่างประเทศถือเป็นงานท้าทาย และไม่ใช่เฉพาะประเทศจีน ยังมีอีกหลายประเทศที่เป็นโอกาสของเกษตรกร ซึ่งกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมเป็นกองหน้าของภาคเกษตร ในการฟื้นฟูและพัฒนายกระดับคุณภาพของเกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกและเกษตรกรทั่วประเทศ

ทางด้านนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จ.สมุทรสาคร ถือเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองชินโจว นครหนานหนิง ประเทศจีน โดยก่อนหน้านี้ได้มีความร่วมมือทางด้านการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน เชื่อว่าโอกาสในความร่วมมือทั้งในเรื่องเทคโนโลยีและการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรและอาหารทะเลจะเกิดขึ้นในอนาคต

ขณะที่นายศุภดณ โฉมมงคล นายกสมาคมพัฒนาเกษตรกรไทย-จีน กล่าวว่า ความร่วมมือของภาคเอกชนไทย-จีนซึ่งรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมพัฒนาเกษตรกรไทยจีน และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ต่อยอดมาจากโครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาและโครงการขุนเขาแห่งความสุขไทย-จีน เพื่อสร้างช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ โดยผู้แทนสมาคมฯฝ่ายจีนและนักธุรกิจด้านการนำเข้าส่งออก-สินค้าเกษตรและอาหารทะเล ได้เดินทางมาศึกษาดูงานระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศที่สนามบินอู่ตะเภา การดูงานระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และการดูงานระบบห้องเย็นและอาหารทะเลที่จังหวัดสมุทรสาคร

นายกสมาคมพัฒนาเกษตรกรไทย-จีน กล่าวว่า ปัญหาของภาคเกษตรไทยในปัจจุบันคือ ปัญหาช่องทางการตลาด ซึ่งเป้าหมายของสมาคมฯในเรื่องนี้คือต้องการตัดขั้นตอนระบบพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้ประโยชน์ตกแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้บริโภคมากที่สุด

นายจง อัน เพิง ประธานบริษัทการลงทุนท่องเที่ยวขุนเขาแห่งความสุข จีน-ไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯกับโครงการขุนเขาแห่งความสุขจีน-ไทย ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งการเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้ของคณะผู้แทนจีน ถือเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่ง ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการซื้อขายสินค้าเกษตร อาหารทะเล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรของทั้ง 2 ประเทศ

สำหรับโครงการขุนเขาแห่งความสุขจีน-ไทย หรือโครงการไทยทาวน์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งบลงทุนกว่า 45,000 ล้านบาท ภายในโครงการประกอบด้วย สวนสัตว์ การแสดงความสามารถของสัตว์นานาชนิด การแสดงศิลปวัฒนธรรม เมืองจำลอง ตลาดน้ำ 4 ภาค ตลอดจนบูธจำหน่ายสินค้าจากประเทศไทยประมาณ 1,500 บูธ โดยบูธจำนวนหนึ่งจะนำสินค้าของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯไปจำหน่าย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมปีละไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน
กำลังโหลดความคิดเห็น...