xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.เปิดตัวสื่อเครื่องเล่นสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กปฐมวัย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายนิยม เติมศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร การแถลงข่าวเปิดตัวสื่อเครื่องเล่นชุด "เล่นล้อมรัก" วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตัวใหม่ให้แก่เด็กปฐมวัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้เปิดเผยว่า การป้องกันยาเสพติดของประเทศ ป.ป.ส. ได้ปรับกระบวนทัศน์งานป้องกันใหม่ โดยเน้นสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่เด็กปฐมวัย อายุ 2-6 ปี โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะทางสมอง ในการบริหารจัดการชีวิต(Executive Function : EF) ที่จะช่วยให้สามารถควบคุมอารณ์ ความคิด การตัดสินใจ ที่จะส่งผลต่อการกระทำ มาใช้เป็นวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กปฐมวัย โดยใน กทม. มีสถานศึกษาจำนวนสถานศึกษาในระดับอนุบาล รวม 941 แห่ง จำนวนนักเรียน 153,263 คน ถ้าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กปฐมวัยเหล่านี้ได้สำเร็จ จะสามารถลดจำนวนคดีที่เด็กและเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และทำให้เด็กไทยเป็นพลเมืองคุณภาพได้เกือบ 2 แสนคน
[ข้อมูลที่ถูกลบ]
กำลังโหลดความคิดเห็น...