xs
xsm
sm
md
lg

คณะทำงาน 'ดี4' วาง 3 ยุทธศาสตร์ผลักดันการส่งออกปี 59 โต 5%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (ดี4) ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ประชารัฐ) ว่า ภาคเอกชนยืนยันจะเร่งผลักดันการส่งออกไทยให้ขยายตัวร้อยละ 5 ในปีนี้ ตามที่กระทรวงฯ ตั้งเป้าไว้ โดยจะมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานร่วมของคณะทำงาน ฯ จะคอยติดตามสถานการณ์การส่งออก เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงานภาคเอกชนในประเด็นต่าง ๆ เบื้องต้นคณะทำงานได้กำหนด 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การปลดล็อก ส่งเสริม และพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการดำเนินการหลักที่คณะทำงาน ดี4 จะเร่งผลักดัน ได้แก่ การจัดไทยแลนด์ทีม ซึ่งจะเป็นการจัดคณะผู้แทนการค้า นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคเอกชน เดินทางไปเจรจาการค้ากับประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี (CLMV) รายประเทศ เพื่อเร่งเจาะตลาดดังกล่าวทั้งด้านการส่งออกและการออกไปประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยตามนโยบาย อาเซียน แอส อาวเวอร์ โฮมมาร์เก็ต (ASEAN as Our Home Market) ของกระทรวงฯ

ทั้งนี้ ในวันที่ 8 มีนาคมนี้ คณะทำงาน ฯ ได้กำหนดร่วมลงนามใน MOU ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเน้นย้ำความตั้งใจจริงร่วมกันผลักดันการส่งออกให้ได้ตามเป้า ซึ่งจะกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะทำงาน ฯ จะได้รายงานผลการดำเนินการให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รับทราบในการประชุมประชารัฐครั้งต่อไปในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...